Predstavlja dela treh pomembnih ustvarjalcev slovenskega glasbenega prostora: Nane Forte, Lojzeta Lebiča in Petra Šavlija.

Novitete Nane Forte, Lojzeta Lebiča in Petra Šavlija, objavljene na zgoščenki Vrtiljak, so nastale v obdobju 2005-2009 in se vključujejo med zahtevnejša in najvidnejša dela sodobnega slovenskega zborovskega repertoarja ter na novo razpirajo tudi dimenzije del slovenskih pesnikov, kot so Veno Taufer, Maja Vidmar, Tomaž Zadnikar, Oton Župančič. Cena 10€.