Seznam skladb:

Haee dies

Jubilate Deo

Zgoščenka vsebuje izbrane skladbe iz zvrsti sakralne glasbe od začetka 20. stoletja do danes, ki jih je zbor pod vodstvom dirigentke Urše Lah in v sodelovanju z RTV Slovenija posnel v letih 2003 in 2004. Gre za nekatere vidnejše dosežke tako imenovane musice sacre, nastale v preteklem stoletju. Avtorji, katerih dela so našla svoje mesto na zgoščenki so Nana Forte, Leoš Janáček, Petr Eben, John Høybye, Sven-David Sandström in Thomas Jennefelt.

Sakralna glasba od začetka 20. stol do danes. V celoti gre za sveže, nove, v večini izrazito sodobne partiture, a je v vsaki zaznati drobce, ki se obračajo daleč nazaj, pomenijo čvrsto vez s tradicijo. Glasba je močno povedna njeno vsebino pa narekujeta bogoslužno besedilo oziroma namen.